ადამიანის სიცოცხლის საიდუმლო

 დაფიქრებულხართ როდისმე, რატომ ცხოვრობთ ამ ქვეყნად და რა არის თქვენი ცხოვრების აზრი? ამ საიდუმლოს გასახსნელად არსებობს ექვსი გასაღები.

1.           ღმერთის ჩანაფიქრი

 ღმერთს სურს გამოხატოს თავისი თავი ადამიანის მეშვეობით (რომ. 8:29). ამისათვის მან შექმნა ადამიანი თავის სახებად (დაბ. 1:26). როგორც ხელთათმანია შექმნილი ხელის სახებად, რათა მასში მოთავსდეს ხელი, ასევე ადამიანიც შექმნილია ხელის სახებად, რათა შეიცავდეს ღმერთს. ღებულობს რა ღმერთს, როგორც თავის შემადგენლობას, ადამიანს შეუძლია გამოხატოს ღმერთი (2 კორ. 4:7).

  

Стихи из Библии к первому ключу

Послание к Римлянам 8 глава, 29 стих:  "Потому что тех, кого Он предузнал, Он и предопределил [быть] сообразованными с образом Его Сына, чтобы Он был Первородным среди многих братьев".

Бытие 1 глава, 26 стих: "И сказал Бог: Сделаем человека по Нашему образу, согласно Нашему подобию; и пусть они владычествуют над морскими рыбами, и над небесными птицами, и над скотом, и над всей землёй, и над всеми пресмыкающимися, которые пресмыкаются по земле".

Второе послание к Коринфянам 4 глава, 7 стих:  "Но мы содержим это сокровище в глиняных сосудах, чтобы превосходство силы было от Бога, а не из нас".