2.           ადამიანი

თავისი ჩანაფიქრის შესასრულებლად ღმერთმა ადამიანი შექმნა როგორც ჭურჭელი (რომ. 9:21-24). ეს ჭურჭელი შედგება სამი ნაწილისაგან: სხეულის, სამშვინველისა და სულისაგან (1 თეს. 5:23). სხეული ეხება ფიზიკურ სფეროში მყოფ საგნებს და აღიქვამს მათ.

სამშვინველი გონებრივი შესაძლებლობების სფეროა, ეხება ყველაფერ იმას, რაც შედის ფსიქოლოგიურ სფეროში და აღიქვამს მათ. ხოლო ადამიანის სული, ადამიანის ყველაზე ღრმა ნაწილი, შეიქმნა, რათა შეეხოს თვით ღმერთს და მიიღოს ის (იოანე 4:24). ადამიანი შექმნილია არა მარტო იმისათვის, რომ შეიცავდეს საკვებს კუჭში ან ცოდნას - გონებაში, არამედ იმისათვის, რომ შეიცავდეს ღმერთს თავის სულში (ეფეს. 5:18).

  

Стихи из Библии ко второму ключу

Послание к Римлянам 9 глава, 21-24 стихи: "Или горшечник не имеет власти над глиной, чтобы из одной и той же смеси сделать один сосуд к чести, а другой - к бесчестию? И что, если Бог, желая показать Свой гнев и сделать известным Своё могущество, с большим долготерпением сносил сосуды гнева, приготовленные к уничтожению, Чтобы сделать известным богатство Своей славы на сосудах милости, которые Он прежде приготовил к славе,[На] вас, которых Он и призвал, не только из иудеев, но и из язычников?".

Первое послание к фессалоникийцам 5 лава, 23 стих: "И Сам Бог мира пусть освятит вас полностью и ваш дух, и душа, и тело пусть сохранится в целости, безукоризненно, при пришествии нашего Господа Иисуса Христа".

Евангелие от Иоанна 4 глава, 24 стих: "Бог есть Дух, и те, кто поклоняется Ему, должны поклоняться в духе и истинности".

Послание к эфесянам 5 глава, 18 стих: "И не напивайтесь вином, в котором распутство, а наполняйтесь в духе".