4.           ქრისტეს გამოსყიდვა ღმერთის დარიგებისათვის

მიუხედავად იმისა, რომ ცოდვის გამო ადამიანი დაეცა, ღმერთმა უარი არ თქვა თავისი თავდაპირველი ჩანაფიქრის განხორციელებაზე. ჩანაფიქრი რომ აღესრულებინა, ღმერთი გახდა ადამიანი, სახელად იესო ქრისტე (იოანე 1:1, 14). შემდეგ ქრისტემ ჯვარზე სიკვდილით გამოისყიდა ადამიანი (ეფეს. 1:7), რათა მოეშორებინა ადამიანისათვის ცოდვა (იოანე 1:29) და დაებრუნებინა ის ღმერთთან (ეფეს. 2:13).

დაბოლოს, აღდგომაში იესო ქრისტე გახდა მაცოცხლებელი სული (1 კორ. 15:45). ეს საშუალებას აძლევს მას, დაარიგოს თავისი განუსაზღვრელად მდიდარი სიცოცხლე და აავსოს ადამიანის სული (იოანე 20:22, 3:6).

  

Стихи из Библии к четвёртому ключу

Евангелие от Иоанна 1 глава, 1 стих: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог".

Евангелие от Иоанна 1 глава, 14 стих  "И Слово стало плотью и поставило скинию среди нас (и мы созерцали Его славу, славу как Единородного от Отца), полное благодати и действительности".

Послание к эфесянам 1 глава, 7 стих: "В котором мы имеем искупление через Его кровь, прощение проступков, согласно богатству Его благодати".

Послание к эфесянам 2 глава, 13 стих: "Но теперь в Христе Иисусе вы, которые когда-то были далеко, стали близки в крови Христа".

Первое послание к коринфянам 15 глава, 45 стих:  "Так и написано: "Первый человек, Адам, стал живой душой"; последний Адам [стал] животворящим Духом".

Евангелие от Иоанна 20 глава, 22 стих: "И, сказав это, Он дунул [в них] и говорит им: Получите Святого Духа".

Евангелие от Иоанна 3 глава, 6 стих: "Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от Духа есть дух".