5.                  ადამიანის ხელახლა შობა

და რადგან ქრისტე გახდა მაცოცხლებელი სული, ადამიანს შეუძლია მიიღოს ღმერთი, როგორც სიცოცხლე თავის სულში. ამას ბიბლია ხელახლა შობას უწოდებს (1 პეტრე 1:3; იოანე 3:3). იმისათვის, რომ მიიღოს ეს სიცოცხლე, ადამიანმა უნდა მოინანიოს ღმერთის წინაშე და ირწმუნოს უფალი იესო ქრისტე (საქმე. 20:21; 16:31).

იმისათვის, რომ ხელახლა იშვათ, უბრალოდ მიდით უფალთან გახსნილი და წრფელი გულით და უთხარით მას:

 უფალო იესო, მე ვარ ცოდვილი. მე მჭირდები შენ. მადლობას გიხდი იმისათვის, რომ შენ მოკვდი ჩემთვის. უფალო იესო, მაპატიე. გამწმინდე ჩემი ცოდვებისაგან. მე მწამს, რომ შენ აღსდექი მკვდრეთით. მე გღებულობ შენ, როგორც ჩემს მხსნელსა და სიცოცხლეს. შემოდი ჩემში! ამავსე შენი სიცოცხლით! უფალო იესო, მე გაძლევ ჩემს თავს შენი მიზნისათვის. უფალო იესო! უფალო იესო!

  

Стихи из Библии к пятому ключу

Первое послание Петра 1 глава, 3 стих: "Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, согласно Своей великой милости возродивший нас к живой надежде через воскресение Иисуса Христа из мёртвых".

Евангелие от Иоанна 3 глава, 3 стих: "Иисус сказал ему в ответ: Истинно, истинно говорю тебе: если кто-нибудь не родится заново, не может увидеть царство Божье".

Деяния 20 глава, 21 стих: "Твёрдо свидетельствуя и иудеям, и грекам о покаянии к Богу и о вере в нашего Господа Иисуса".

Деяния 16 глава, 31 стих: "А они сказали: Уверуй в Господа Иисуса, и будешь спасён ты и твой дом".