Cilvēciskās dzīves noslēpums

Vai Jūs esat kādreiz pārdomājuši, kādēļ Jūs dzīvojat šajāpasaulē unkas ir Jūsudzīves jēga? Šā noslēpuma atklāšanai ir 6 atslēgas.

1. Dieva nodoms

Dievs vēlās izpaust Sevi caur cilvēku (Rom. 8:29). Šim nolūkam Viņš radīja cilvēku pēc Sava tēla (1Moz. 1:26). Kā cimds darināts pēc rokas līdzī bas, lai varētu saturēt roku sevī, tā arī cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla, lai saturētu Dievu sevī. Pieņemot Dievu kā savu saturu viņš var izpaust

Dievu (2Kor. 4:7).

  

Стихи из Библии к первому ключу

Послание к Римлянам 8 глава, 29 стих:  "Потому что тех, кого Он предузнал, Он и предопределил [быть] сообразованными с образом Его Сына, чтобы Он был Первородным среди многих братьев".

Бытие 1 глава, 26 стих: "И сказал Бог: Сделаем человека по Нашему образу, согласно Нашему подобию; и пусть они владычествуют над морскими рыбами, и над небесными птицами, и над скотом, и над всей землёй, и над всеми пресмыкающимися, которые пресмыкаются по земле".

Второе послание к Коринфянам 4 глава, 7 стих:  "Но мы содержим это сокровище в глиняных сосудах, чтобы превосходство силы было от Бога, а не из нас".