3. Cilvēka krišana

Pirms cilvēks varēja pieņemt Dievu savā garā kā savu dzīvību, viņā iegāja grēks (Rom. 5:12). Grēks nonāvēja cilvēka garu (Ef. 2:1), padarot cilvēku viņa prātā par Dieva ienaidnieku (Kol.1:21 ) un pārvērta viņa ķermeni par grēcīgu miesu (1Moz.6:3; Rom. 6:12).  Tādā  veidā grēks nodarīja zaudējumu visām trim cilvēka daļām, atsvešinot to no Dieva. Tādā stāvoklī cilvēks nevar pieņemt Dievu.

  

Стихи из Библии к третьему ключу

Послание к римлянам 5 глава, 12 стих"Поэтому как через одного человека в мир вошёл грех, а через грех - смерть и так смерть перешла на всех людей, потому что все согрешили".

Послание к эфесянам 2 глава, 1 стих : "И вас, хотя и мёртвых в ваших проступках и грехах".

Послание к колосянам 1 глава, 21 стих : "И вас, бывших когда-то отчуждёнными и врагами в разуме из-за ваших злых дел".

Бытие 6 глава, 3 стих: "И Иегова сказал: Не будет Мой Дух вечно бороться с человеком, потому что он плоть; будут же его дни сто двадцать лет".

Послание к римлянам 6 глава, 12 стих: "Итак, пусть не царствует грех в вашем смертном теле, чтобы вам слушаться вожделений тела".