5. Cilvēka atdzimšana

Pateicoties tam, ka Kristus kļuva par dzīvdarošoGaru, cilvēks var pieņemt Dievu kā savu dzīvību savā garā. Bībele to nosac par atdzimšanu (1 Pēt. 1:3, Jāņa. 3:3). Lai pieņemtu šo dzīvību, cilvēkam ir jāatgriežas pie Dievaun jātic uzKungu JēzuKristu (Ap.d. 20:21; 16:13).

Lai atdzimtu, vienkārši atnāciet pie Kunga Jēzus ar atvērtu un plašu sirdi, un sakiet Viņam:

Kungs Jēzu, es esmu grēcīgs. Tu esi man vajadzīgs. Es pateicos Tev par to ka Tumiri par mani. Kungs Jēzu piedod man. Šķīsti mani no maniem grēkiem. Es pieņemu Tevi kā savu Glābēju un dzīvību. Ienācmanī! Piepildimani ar Tavu dzīvību! Kungs Jēzu, es atdodu sevi Tavam mērķim.Kungs Jēzu!Kungs Jēzu!

 

  

Стихи из Библии к пятому ключу

Первое послание Петра 1 глава, 3 стих: "Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, согласно Своей великой милости возродивший нас к живой надежде через воскресение Иисуса Христа из мёртвых".

Евангелие от Иоанна 3 глава, 3 стих: "Иисус сказал ему в ответ: Истинно, истинно говорю тебе: если кто-нибудь не родится заново, не может увидеть царство Божье".

Деяния 20 глава, 21 стих: "Твёрдо свидетельствуя и иудеям, и грекам о покаянии к Богу и о вере в нашего Господа Иисуса".

Деяния 16 глава, 31 стих: "А они сказали: Уверуй в Господа Иисуса, и будешь спасён ты и твой дом".